Facebook Youtube Instagram Smart Baby Fundación Smart-Baby

Què fem

que fem

OBJECTIUS

  • Promoure els primers auxilis en els centres d’ensenyament públics i privats de Catalunya.
  • Sensibilitzar als centres que els primers auxilis puguin formar part de l’educació escolar.
  • Aconsellar tècniques de primers auxilis orientades a gent gran.
  • Realitzar activitats per a la promoció, desenvolupament i millora dels primers auxilis.
  • Oferir a empreses i entitats els primers auxilis