Cobertura Sanitària als Diables de Casablanca a la 20a Trobada de Dracs de Catalunya

Durant la 20a Trobada de Dracs de Catalunya, els Diables de Casablanca de Sant Boi de Llobregat van comptar amb una cobertura sanitària completa per garantir la seguretat i el benestar dels participants. Amb professionals dedicats i equipament adequat, es va assegurar una resposta eficaç davant qualsevol eventualitat mèdica que pogués sorgir durant l’esdeveniment. Aquesta iniciativa posa de manifest el compromís amb la salut i la seguretat dels membres de la comunitat, demostrant la importància de prioritzar el benestar en aquestes celebracions festives.