POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’Entitat és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Des de l’Entitat prenem la teva privacitat de debò. En aquesta declaració de privacitat t’expliquem quines dades personals recopilem i per a què els usem. Us animem a llegir detingudament aquests termes abans que ens facilitis les teves dades personals a través de la nostra web.

Només podràs registrar-te en la web si ets major de 16 anys. En el cas de menors de 16 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En aquesta web vetllem pel respecte de les teves dades personals i el compliment de la llei en matèria de protecció de dades. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Mai et sol·licitarem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que ens requereixis.
Mai compartirem la teva informació personal amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

L’Entitat ha adequat aquesta web a les exigències de les següents lleis:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE o *LSSI).
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS
L’Entitat

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals recollides a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de les teves dades i de la resta de les dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL
En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Requerim el teu consentiment exprés per al tractament de les teves dades personals per als fins específics que informarem prèviament amb transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els usarem.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que implementarem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les teves dades per part de tercers.
COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?
Les dades personals que tractem en l’Entitat procedeixen de:

Formulari de subscripció al butlletí electrònic.
Comentaris en els nostres articles.
Fitxes i formularis d’inscripció a cursos i altres serveis.
Formulari de contacte i consulta.
QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?
Qualsevol persona té el dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que ens concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
Oposar-se al tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les dades.
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tals casos, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.
Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?
Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, sol·licita informació, subscriure’s al nostre butlletí, sol·licita alguna contractació o inscriure’s a algun servei dels quals oferim, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable l’Entitat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació necessària a l’hora de recaptar aquestes dades. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per l’Entitat, només com es descriu en aquest document.

Des de l’Entitat poden existir diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de subscripció al butlletí: En aquest cas, podem sol·licitar les següents dades personals: Nom, Email i Adreça IP, per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Els butlletins electrònics o *newsletter poden ser gestionats per empreses externes com a neros *tramitadores de la gestió d’enviament.
Formulari d’alta per a comentaris del blog: Per a comentar les publicacions del nostre espai web es requereix que l’usuari empleni un formulari i aprovi aquesta política de privacitat. En aquest cas, sol·licitem Nom, Email i Adreça IP. Les dades recollides a través d’aquest formulari es gestionen a través d’uneix empresa externa.
Formularis d’inscripció a altres serveis com ara cursos, jornades, tallers i altres activitats formatives. En aquest cas podrem sol·licitar Nom i Cognoms, Email, Adreça postal i DNI. Per a aquesta mena de formularis d’inscripció, podem usar els formularis creats amb serveis de proveïdors externs que compleixen amb la directiva de l’Agència Europea de Protecció de Dades.
A més, existeixen altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per a secundar i millorar els serveis que oferim.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web.
Per a gestionar les xarxes socials. L’Entitat té presència en xarxes socials en línia. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de l’Entitat, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas. En les xarxes socials, informarem sobre recursos, convocatòries, activitats, productes o serveis de l’Entitat o d’altres persones i entitats i creem d’interès per als nostres seguidors.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Realitzar estudis estadístics.
D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, l’Entitat serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

L’Entitat no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

CATEGORIA DE DADES
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat o fins que ja no siguin necessaris per a establir la comunicació per a la qual s’ha sol·licitat el consentiment exprés.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?
Algunes de les eines que utilitzem des de l’Entitat són contractats per tercers. Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, compartim dades amb prestadors de serveis de *hosting, e-mail màrqueting i Google (Google *Analytics, Google *Drive i Google *Adwords) sota les seves corresponents condicions de privacitat

NAVEGACIÓ
En navegar per la web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

Google *analytics
Google *Search *Console
Google *Adwords.
Facebook, Twitter, Linkedin i altres xarxes socials que puguin establir-se en el futur.
S’utilitza aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre els usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES
L’Entitat es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

L’Entitat no pot garantir l’absoluta *inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers. Quan es presenti algun incident de seguretat, i en adonar-nos d’aquest, haurem de notificar al client la bretxa de seguretat i proporcionarem informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el client el sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que no remetis exonerant a l’Entitat de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de l’Entitat en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a l’Entitat en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’Entitat es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarem en aquesta pàgina o altres publicades a aquest efecte, els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS
D’acord amb la *LSSICE, des de l’Entitat no realitzem pràctiques de *SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, l’Entitat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’Entitat. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de l’entitat com a legítim titular.
La utilització dels continguts per a fins comercials o publicitaris sense autorització prèvia.
En la utilització de la web l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’Entitat o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal asociaciones.org o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant asociaciones.org no pot garantir la inexistència de *malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posarem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicats per l’usuari a l’Entitat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a la pròpia associació, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

L’usuari podrà realitzar reclamacions remetent un correu electrònic a aktuasantboi@gmail.com. Entitat, indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

Per si pot ser del teu interès, per a sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Entitat. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Entitat.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació d’aquests) *podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a l’Entitat indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines de la web proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

Contingut d’altres blogs i pàgines webs.