Tallers i Xerrades

JUGAR AMB LES ESCOLES BRESSOLS

Dirigit a: Educadores i educadors, mares i pares.
Descripció: Reconèixer una situació d’emergència. Activar una cadena de supervivència. Actuar davant una parada cardio respiratòria, un ennuegament, una crisi comicial, caiguda, etc…
Durada: 90 min.
Responsable del projecte: Tamara García. Enfermera y máster en urgencias pediátricas

R.C.P. MUSICAL

Dirigit a: Professorat.
Descripció: l’educació infantil és l’etapa en la qual els nens es desenvolupen a nivell emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu. El professorat aprendrà la reanimació cardio pulmonar a través d’una cançó popular perquè més tard siguin ells qui ensenyin a les nenes i nens a reconèixer una persona inconscient i activar una cadena de socors.
Durada: 120 min.
Responsable del projecte: Tamara García. Enfermera y máster en urgencias pediátricas

LA MALETA QUE CURA

Dirigit a: Dirigit a nenes i nens de 5 anys.
Descripció: Les nenes i els nens de P5 aprenen mesures d’autoprotecció i protecció i iniciació als primers auxilis a través de jocs i imatges relacionades amb les seves activitats quotidianes.
Durada: 60 min.
Responsable del projecte: Niko Romero. Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibrilador exterior Tècnic en Emergències Mèdiques.

UN DIA SENSE PERILL 1

Dirigit a: Alumnes de 6è de primària.
Descripció: Projecció d’un vídeo interactiu amb veu en les quals es recreen les situacions de perill més quotidianes d’una nena o nen en el seu entorn familiar, escolar i extra escolar.
Durada: 90 min.
Responsable del projecte: Niko Romero. Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibrilador exterior. Tècnic en Emergències Mèdiques.

UN DIA SENSE PERILL 2

Dirigit a: Alumnat de secundària.
Descripció: Diferenciar un ennuegament parcial i completa. Maniobra de Heimlich. En l’exercici pràctic, s’utilitzarà l’ armilla d’auxili en cas d’asfíxia. Una eina perquè els instructors de Reanimació Cardio Pulmonar ensenyin la maniobra de Heimlich a les nenes i nens sense utilitzar un maniquí.
Durada: 90 min.
Responsable del projecte: Niko Romero. Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibrilador exterior. Tècnic en Emergències Mèdiques.

ADIÓS A LA ESO AMB RCP

Dirigit a: Alumnes de 4t de l’ESO.
Descripció: Reconèixer una persona inconscient. Posició Lateral de Seguretat (PLS). Tècniques de suport Vital Bàsic i Reanimació Cardio Pulmonar (RCP). Utilització d’un desfibril·lador exterior semi automàtic (DESA).  Veritats i mites. Puc fer servir un DESA si no tinc el títol corresponent? Obstrucció de la Via Aèria (O.V.A.). Tècniques de Maniobra de Heimlich Actuació davant d’una crisi comicial (atac epilèptic).
Durada: 120 min.
Responsable del projecte: Toni Grande Ayuso. Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibrilador exterior. Tècnic en Emergències Mèdiques

ELS PROFES TAMBÉ APRENEN

Dirigit a: Professorat i equip col·laborador del centre.
Descripció: Reconèixer una Parada Cardio Respiratòria. Tècniques de Reanimació Cardio Pulmonar (R.C.P.) La utilització del desfibril·lador in situ. Grans gots. Hemostàsia.
Durada: 120 min.
Responsable del projecte: Toni Grande Ayuso. Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibrilador exterior. Tècnic en Emergències Mèdiques.

A PROP DELS NOSTRES MAJORS

Dirigit a: Gent gran.
Descripció: Obstrucció de la via aèria (O.V.A.). Tècniques de Maniobra de Heimlich. Posició Lateral de Seguretat (PLS). Tècniques de suport Vital Bàsic i Reanimació Cardio Pulmonar (RCP). Utilització d’un desfibril·lador exterior semi automàtic (DESA). Reconéixer un Ictus. Actuació davant d’una crisi comicial (atac epilèptic). Símptomes i signes d’un mal de pit. Com actuar davant d’una caiguda. Alteracions de la consciència (mareig, baixada de sucre, manca d’oxigen, etc…)
Durada: 60 min.
Responsable del projecte: Nilka Rosa Varona. Diplomada universitària en infermeria i màster en geriatria.

TRIA VIDA

Dirigit a: Adolescents a partir de 14 anys.
Descripció: Xerrada sobre la sensibilització de les drogues comptat en primera persona per un addicte NO consumidor que va superar els seus problemes amb lluita i esforç.
Durada: 60 min.
Responsable del projecte: Jonathan Martínez.
Creador: Román Benet.

EDUCA LA TEVA MENT

Dirigit a: Adolescents a partir de 14 anys.
Descripció: Com gestionar les nostres emocions i tenir cura de la salut mental. Estrès, ansietat, bullying, ciberbullying.
Durada: 60-90 min.
Responsable del projecte: Niko Romero.
Equip signat per: Tres psicòlegs experts en la prevenció del suïcidi infant juvenil i 4 infermeres expertes en psquiatria.

COMPARTIM AMB LES ENTITATS

Dirigit a: Altres entitats.
Descripció: P.A.S, Mesures de protecció i autoprotecció, Traumatismes, Ferides i hemorràgies, Cremades, Alteracions de consciència, P.L.S., O.V. A. (Heimlich), etc…
Durada: 90- 120 min.
Responsable del projecte: Toni Grande Ayuso. Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibrilador exterior Tècnic en Emergències Mèdiques.

COLABORANDO AMB LES EMPRESES

Dirigit a: PIMES del Baix Llobregat.
Descripció: Adaptem el taller en funció del perfil de l`empresa col·laborant amb el servei de Riscos Laborals per resoldre les inquietuds del personal. P.A.S, Mesures de protecció i autoprotecció, Traumatismes, Ferides i hemorràgies, Cremades, Alteracions de consciència, posició lateral de seguretat, reanimació cardio pulmonar, ennugament (Heimlich), etc…
Durada: A petició.
Responsable del projecte: Niko Romero. Instructor de Suport Vital Bàsic i desfibrilador exterior Tècnic en Emergències Mèdiques.

CURSOS HOMOLOGATS

Dirigit a: A partir de 18 anys.
Descripció: Cursos de Reanimació Cardiopulmonar i desfibril·lador extern semiautomàtic RCP i DESA homologat pel Consell Europeu de Ressuscitació.
Durada: 6-8h.
Responsable del projecte: Niko Romero. 

Cada 8 alumnes augmentarà un instructor perquè la part pràctica sigui més participativa.

S.I.P.E

Dirigit a: Cossos i forces de seguretat de l’Estat, equips sanitaris, cossos d’extinció d’incendis i salvament i protecció civil. (Primers Intervinents). Única associació a Espanya formada i autoritzada per a l’ensenyament del sistema d’immobilització pediàtric d’extracció (S.I.P.E)
Descripció: Normativa vigent sobre els Sistemes de Retenció Infantils (SRI), manipulació i extracció dels diferents tipus de SRI i immobilització i extracció de l’accidentat pediàtric.
Durada: 6-8h.
Responsable del projecte: Fundación Smart Baby y Niko Romero. 

ATENCIÓ AL PART EXTRAHOSPITALARI

Dirigit a: Primers intervinents com a cossos i forces de seguretat de l’Estat, cossos d’extinció d’incendis i salvament, personal sanitari extrahospitalari i protecció civil..
Descripció: Actuació davant d’una urgència ginecològica o obstètrica.
Durada: 4h.
Responsable del projecte: Zulema Romero. Comadrona.

EDUCACIÓ AMBIENTAL AMB LES ABELLES

Dirigit a: Primària.
Descripció: Costums de les abelles i com s’organitzen al seu dia a dia. Com pol·linitzen les flors i ajuden a la producció de moltes fruites i verdures. L’abella europea. La vespa germànica. La vespa Velutina (asiàtica). Mesures de prevenció. Primers Auxilis en cas de picada o reacció. al·lèrgica
Durada: 60-90min.
Responsable del projecte: Sergi Pañella. Instructor de suport Vital Bàsic i DESA. Tècnic en emergències sanitàries. Bomber voluntari de la Generalitat de Catalunya.
Creador: Marc Llorenç, Especialista en Emergències Apícoles, Tècnic en emergències sanitàries i bomber voluntari de la Generalitat de Catalunya.

ACTUACIÓ DAVANT LA VESPA VELUTINA (ASIÁTICA)

Dirigit a: Primers intervinents com a cossos i forces de seguretat de l’Estat, Cossos d’extinció d’incendis i salvament, personal sanitari extrahospitalari, Protecció Civil i ADF.
Descripció: Reconéixer una vespa Velutina i el seu comportament. Reaccionar davant la presència d’una vespa Velutina. Prevenir riscos i protegir-nos davant d’un eixam de vespes Velutines. Actuar davant la picada d’una o diverses vespes Velutines (Primers auxilis).
Durada: 60-90min.
Responsable del projecte: Sergi Pañella. Instructor de suport Vital Bàsic i DESA. Tècnic en emergències sanitàries. Bomber voluntari de la Generalitat de Catalunya.
Creador: Marc Llorenç, Especialista en Emergències Apícoles, Tècnic en emergències sanitàries i bomber voluntari de la Generalitat de Catalunya.