Educació Viària

Aprenem amb el Xavi

Xavi exerceix com a policia local i es destaca com a educador vial, dedicant els seus esforços a ensenyar mesures preventives ia instruir sobre com actuar adequadament a la via pública. El seu enfocament s’orienta cap a la promoció d’una educació viària integral i aborda aspectes tant pràctics com ètics per fomentar conductes segures i respectuoses entre els ciutadans.

Amb el compromís i el coneixement, Xavi contribueix significativament a la formació d’una comunitat més conscient i responsable en l’àmbit del trànsit, procurant així un entorn vial més segur i harmoniós per a tothom.