AVÍS LEGAL

DADES DEL RESPONSABLE

Identitat del titular: AKTUA PRIMERS AUXILIS.
NIF/CIF: G16848939
Adreça: Carrer de Miquel, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Correu electrònic: aktuasantboi@gmail.com
Nom del domini: https://aktua.eu/
En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i l’Entitat com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar navegant.

L’Entitat, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest web compleix amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de l’Entitat inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment.