Tallers de RCP i O.V.A. a l’IES Marianao

El senyor Josep M. Vallès, en qualitat de president de la FUNDACIÓ SMART BABY i formador en Seguretat Vial Infantil de les NACIONS UNIDES que tenen com a objectiu la missió de orientar, educar i formar en Seguretat Viària Infantil, s’uneix a la família de Aktua Primers Auxilis. Josep Maria, GRÀCIES per confiar en aquest projecte. AMB LA VOSTRA AJUDA, ARRIBAREM MÉS LLUNY.