Renovació del Conveni amb VICEDO MARTÍ

Renovem conveni de col·laboració amb l’empresa VICEDO MARTÍ d’Ibi, Alacant, per a la col·laboració dels maniquins Practi Man Plus i Practi-Baby Plus.
Els nostres amics ens acompanyen des que iniciem aquesta aventura i no érem ningú.
Continuem portant vostra nom amb orgull per tots els llocs…